دانلود پی دی اف کتاب Baxian Hotel : Volume 2

[ad_1]

ناهار ناهار است ، روح نیمه شب در را می زند. یانگ نمی تواند وارد جهان شود ، روح جهان زیرین وجود ندارد. هشت هتل عمار فقط به مواردی توجه داشتند که نمی توانستند توضیح دهند. نام من شیا سوچی ، چهارمین مدیر هتل هشت عمار ، چهارمین مالک نام خانوادگی است. سه مدیر قبلی بیش از 50 سال را پشت سر نگذاشته بودند ، اما هشت خورش در طبقه هشتم رستوران راز این مغازه صد ساله را پنهان می کردند. و داستانی که می خواهم تعریف کنم با هشت مهماندار آغاز می شود …

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Baxian Hotel : Volume 2