دانلود پی دی اف کتاب Bauxite Mining in Africa : Transnational Corporate Governance and Development

[ad_1]

این کتاب به عواقب گنجاندن ایالات و جوامع آفریقایی در زنجیره جهانی آلومینیوم می پردازد. به اصطلاح “تقلا جدید برای آفریقا” در سال 2000 روشن کرد که چگونه شرایط زندگی آفریقایی به شدت تحت تأثیر چرخه های مداوم رونق و رونق قرار دارد و کیفیت زندگی در حال حاضر صرفاً براساس تصمیمات سرمایه گذاری و مسئولیت اجتماعی شرکت ها است. بستگی به سیاست ها دارد. نویسنده با الگوبرداری از یک شبکه جهانی تولید بوکسیت و آلومینیوم ، بر جنبه های سیاسی اجتماعی این وابستگی متمرکز است ، که با انجام یک سری مصاحبه با طرف های مختلف درگیر ، به این مهم دست می یابد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bauxite Mining in Africa : Transnational Corporate Governance and Development