دانلود پی دی اف کتاب Bäume, die vom Leben erzählen : Was sie uns verraten über Gott und seine Liebe zu uns

[ad_1]

آدم و حوا ، کشتی نوح ، بوته در حال سوختن ، عصای موسی ، صلیب مسیح – هر فرد مهم ، هر واقعه بزرگ در کتاب مقدس مربوط به یک درخت ، شاخه ، دانه ، میوه یا هر درخت دیگر است. متیو اسلیث بینش شگفت انگیزی از دنیای کتاب مقدس درختان ارائه می دهد ، اینکه خداوند چگونه از غول های سبز برای برنامه های خود استفاده کرده است. گشت و گذار وی در بیابان از طریق کتاب مقدس نشان می دهد که چه حقایق و اصول معنوی را می توان برای زندگی ما با درختان یافت و چرا خداوند عشق خاصی به درختان دارد. همچنین ، این کتاب ما را تشویق می کند تا با مسئولیت پذیری با طبیعت که به عنوان ابراز احترام انسان به خالق به ما سپرده شده است ، برخورد کنیم. سفر جذاب کشف ، پس از آن طبیعت را در کتاب مقدس با چشمان دیگری مشاهده می کنید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bäume, die vom Leben erzählen : Was sie uns verraten über Gott und seine Liebe zu uns