دانلود پی دی اف کتاب Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) und Haftungsfragen : Die zivilrechtliche und verwaltungsrechtliche Haftung im Rahmen der Baukoordination

[ad_1]

قانون هماهنگی ساخت و ساز (BauKG) از 1 ژوئیه 1999 به اجرا درآمد. در عمل ، بیشتر مسائل حقوقی مربوط به مسئولیت بازیگران معرفی شده در باوجی است. به طور خاص ، اینکه بازیگران در چارچوب Baujiji هستند و اینکه چگونه می تواند در هر مورد خطر مسئولیت را کاهش دهد ، اهمیت زیادی دارد. فیلیپ نووباور و همكارانش مروری بر BauKG و مسائل مربوط به مسئولیت مدنی و اداری را به شما ارائه می دهند. برای تضمین ارتباط عملی لازم ، پیشنهادات عملی ارائه می شود. خلاصه ای از تصمیمات دیوان عالی کشور با معرفی موضوع تکمیل می شود. شما همچنین اصول BNORM B 2107 “هماهنگی کار ساخت و ساز برای ایمنی و سلامت مردم” و قانون بیمه را یاد خواهید گرفت. علاوه بر این ، شما یک توصیف کلی از پیامدهای قانونی ناشی از اقدامات COVID-19 خواهید یافت. با استفاده از این راهنمای ابزار ، شما به عنوان مشتری ، توسعه دهنده املاک ، مدیر ساخت ، مدیر سایت ، مدیر پروژه ، ناظر ساختمان محلی ، معمار ، مهندس ساختمان و عمران ، سازنده اصلی و متخصص امنیت ابزاری مفید برای تمرین روزانه خود هستید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) und Haftungsfragen : Die zivilrechtliche und verwaltungsrechtliche Haftung im Rahmen der Baukoordination