دانلود پی دی اف کتاب Battleships

[ad_1]

دوران کشتی های جنگی هیجان انگیزترین دوران جنگ جنگ بود. کشتی های جنگی از نزدیک در دریاهای آزاد می جنگیدند. توپهای بزرگ او برای کمک به کشورهایش در جنگ در کشتی های دشمن منفجر شد. این کتاب شامل نظارت بر کشتی های جنگی از جنگ جهانی دوم و بعد از آن و نبرد جنگ داخلی بین Merrimack است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Battleships