دانلود پی دی اف کتاب Battle-Rap, Beatboxing und Breaking – Hip-Hop in schulischen und außerschulischen musikpädagogischen Kontexten : Eine quantitative Untersuchung mit Schüler*innen und Lehrenden in der Sekundarstufe I

[ad_1]

فرهنگ جهانی جوانان هیپ هاپ با شیوه های متنوع موسیقی و هنری که دارد ، حتی پس از گذشت تقریباً 50 سال نیز در بین جوانان محبوب است. مطالعات کمی بر روی فرهنگ هیپ هاپ به عنوان یک موضوع دروس موسیقی در مقطع متوسطه پایین در بادن-وورتمبرگ متمرکز است. نگرش دانش آموزان و معلمان انواع مدارس. او به فرهنگ جوانان و همچنین اهمیت شخصی هیپ هاپ علاقه مند است و به آنها اشاره می کند. علاوه بر این ، پایان نامه ظرفیت آموزشی فرهنگ جوانان را زیر سوال می برد. یک بررسی دقیق از شیوه های تصویری – زمینه ای در هیپ هاپ به مهارت های مورد نیاز برای آن و همچنین نگرش ها و ارزش های ذاتی ابعاد موسیقی-آموزشی مربوط به ارتباط مربوط می شود. در این زمینه ، اتصال و رابط از جنبه های هدف گرایش شایستگی ، تجربه زیبایی شناسی و مشارکت فرهنگی در نظر گرفته می شود. نگاهی به پروژه های استثنایی مددکاری اجتماعی جوانان همچنین رویکردهایی را برای آموزش موسیقی و آموزش آینده باز می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Battle-Rap, Beatboxing und Breaking – Hip-Hop in schulischen und außerschulischen musikpädagogischen Kontexten : Eine quantitative Untersuchung mit Schüler*innen und Lehrenden in der Sekundarstufe I