دانلود پی دی اف کتاب Bats of Southern and Central Africa : A Biogeographic and Taxonomic Synthesis, Second Edition

[ad_1]

این نسخه تجدید نظر شده خفاش ها از جنوب و مرکز آفریقا بر اساس فرضیه نسخه اول ساخته شده و سپس گزارش اصلی گونه های خفاش را که در آفریقای جنوبی و مرکزی با هشت گونه تازه توصیف شده دیگر یافت می شود ، تکمیل می کند که مجموع آنها را به ارمغان می آورد 124 . با استناد به ده ها مقاله که به تازگی منتشر شده است ، فصل های مربوط به توسعه ، زندگی نامه ، محیط زیست و مکان یابی به روز شده اند. این کتاب شامل آخرین مطالعات منظم و طبقه بندی است ، اطمینان حاصل می کند که نام و روابط خفاش ها در این نسخه جدید دانش علمی فعلی را منعکس می کند. گزارش گونه ها توصیف ، اندازه گیری و شخصیت های تشخیصی را ارائه می دهد و در عین حال ، اطلاعات دقیق در مورد توزیع ، زیستگاه ، عادات سرگردان ، اکولوژی اجباری و تولید مثل هر گونه را ارائه می دهد. نقشه های توزیع گونه های به روز شده بر اساس 6 100 مکان ثبت شده است. ویژگی خاص انتشار 2010 شناسایی خانواده ها از طریق ماتریس شخصیت بود ، نه کلیدهای دو قطبی که معمولاً مورد استفاده قرار می گرفت. از آن زمان این ماتریس ها در این زمینه آزمایش شده اند و در صورت لزوم ، تغییر کمی در این نسخه انجام شده است. عکس های جدید جای خالی را پر می کند و سونوگرافی های به روز شده با شناسایی خفاش در نظرسنجی های صوتی کمک می کنند. کتابشناسی ، که اکنون بیش از 700 مدخل دارد ، کمک شایانی به دانشجویان و دانشمندانی خواهد کرد که می خواهند با تحقیقات اصلی مشورت کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bats of Southern and Central Africa : A Biogeographic and Taxonomic Synthesis, Second Edition