دانلود پی دی اف کتاب BASTARDS AND FOUNDLINGS : ILLEGITIMACY IN EIGHTEENTH-CENTURY ENGLAND

[ad_1]

در مطالعه این میان رشته ای جذاب که اصل عدم مشروعیت نامیده شده است ، “؟؟ لیزا زونشاین می خواهد کثرت معنای فرهنگی غیرقانونی بودن را در روشنگری انگلیسی برجسته کند. Bastard and Foundings دیدگاه های رسمی قانونی در مورد قانون گرایی غیرقانونی را در برابر اقدامات حقوقی واقعی که اغلب قانون را دور می زدند ارائه دادند. این سازمان تاریخچه نهادهای اجتماعی را که گفته می شود غیرقانونی بودن را تنظیم می کنند ، مانند بیمارستان Foundling London لندن ، سازماندهی مجدد می کند. و طیف وسیعی از رمان ها و نمایشنامه هایی را که در پاسخ به همان نگرانی هایی که ظهور و عملکرد چنین مسساتی را آگاه می کردند ، بررسی می کند. قرائت های جدید از مالیات های جدید ، مانند “عاشقان آگاه” زونش استنلی ، “مول خال دفو” ، “تام جونز” از فیلدینگ ، با تأکید ویژه بر جنسیت حرامزاده / بنیانگذار خیالی ، ارتباط مجدد زمینه تعصب ملی با حرامزاده. . مور The Founding ، کلمن The Merchant English ، Richardson’s Clarissa و Sir Charles Grandson ، Bernie’s Ivelina ، Smith’s Emmeline ، Edgeveort Belinda و Austin’s Emma ، همراه با خلاقیت های کمتر شناخته شده ، مانند Heywood’s The Fortune Foundlings ، Shebair Marriage Act. ، بنت دختر گدا و خیرین او و رابینسون دختر طبیعی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب BASTARDS AND FOUNDLINGS : ILLEGITIMACY IN EIGHTEENTH-CENTURY ENGLAND