دانلود پی دی اف کتاب Basiswissen Maschinenelemente

[ad_1]

“عناصر ماشین” نه تنها موضوع اصلی برنامه درسی کلاسیک مهندسی مکانیک است ، بلکه در دوره های مجاور نیز ارائه می شود. علاوه بر نسخه سه جلدی توسط همان نویسنده ، مقدمه ای یک جلدی در موضوع فعلی ، و نه مختصر ، برای اجرای عدالت در حیطه متفاوت تدریس ، که همچنین بدون دانش ویژه خوانندگان قبلی از مکانیک ایجاد شده است. . محتوای دوره به وضوح در یک ساختار ساختاری قرار می گیرد ، به موجب آن مهارت های عمومی مهمتر از مهارت های خاص هستند. خواننده به طور مستقل آمادگی لازم را برای کسب دانش تخصصی اضافی با ادبیات تخصصی بیشتر دارد. در صورت امکان ، عنصر ماشین جدا نشده است ، اما همراه با عناصر همسایه مشاهده می شود ، که همچنین درک اساسی از تئوری ساخت و سایر رشته های پیشرفته را ایجاد می کند. مجموعه ای از تمرینات متناسب با موضوع ، خواننده را در تبدیل دانش داده شده در بخش سخنرانی به یک مهارت عملی قابل استفاده راهنمایی می کند و بنابراین یک کمک مهم برای آماده سازی امتحان است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Basiswissen Maschinenelemente