دانلود پی دی اف کتاب Basiswissen Kulturbautechnik und Landneuordnung : Planung, Bewertung, Nutzung und Schutz unserer Lebensräume für Planer, Kulturbau- und Umweltingenieure

[ad_1]

کارهای گسترده اصول کار مهندسین عمران و مهندسین محیط زیست را توضیح می دهد که امروزه پیچیده تر و مسئولیت پذیرتر از هر زمان دیگری است. ساخت و ساز فرهنگی (مهندسی فرهنگی سابق) یک رشته مهندسی عمران است که در درجه اول با اصلاحات ساختاری ، فنی و کشاورزی ، جنگلداری ، مدیریت آب و محافظت در برابر خطرات طبیعی (سیل ، موس ، سقوط سنگ ، بهمن و غیره) سر و کار دارد. جدا از مبانی رشته های مهندسی واقعی ، کار یک مهندس عمران نیاز به دانش عمیق در روابط متقابل ، از جمله خاک و پوشش گیاهی ، ژئومورفولوژی ، زمینه های آب و هوایی و هیدرولوژیکی ، بلکه حوزه های اجتماعی اقتصادی و اداری نیز دارد. به عنوان مثال ، برآورد خواص در رابطه با مناسب بودن آنها برای تغییر در استفاده (تغییر ، حفظ سیل ، نیازهای صنعتی و غیره) به یک وظیفه بسیار پیچیده با بسیاری از تعارضات منافع تبدیل می شود. اینها فقط بین رشته ای هستند ؟؟ و با صبر و تخصص زیاد ؟؟ برطرف كردن. نویسنده به برنامه ریز و مهندس یک مرور کلی ، دانش و بینش مربوط به روشهای حل ، ابزارها و تجربیات ارائه می دهد و شهروندان تحت تأثیر و علاقه مند را در زمینه کاری نشان می دهد که همه می توانند با آنها تماس بگیرند. نمونه های عملی اقدامات فردی و اثربخشی (کارایی) آنها را توضیح می دهد. این کار برای دانشجویان ، مهندسان فرهنگی و محیط زیست ، برنامه ریزان منظر ، زیست شناسان مهندسی ، بلکه سیاستمداران (محلی) و هر کسی که علاقه مند به مناطق روستایی است ، انجام شده است. زیرا – اگر نمی دانید چگونه آن را به طور م andثر و در ساختمانها و اقدامات دیگر اعمال کنید ، بهترین ایده بی معنی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Basiswissen Kulturbautechnik und Landneuordnung : Planung, Bewertung, Nutzung und Schutz unserer Lebensräume für Planer, Kulturbau- und Umweltingenieure