دانلود پی دی اف کتاب Basiswissen Angewandte Mathematik – Numerik, Grafik, Kryptik : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای ناب و آسان برای جنبه های ریاضیات کاربردی ، به ویژه ریاضیات عددی ، گرافیک رایانه ای و فناوری رمزگذاری ارائه می دهد. حدود 140 مثال کاملاً محاسبه شده دسترسی به 100 کار خوب با راه حل و حدود 50 موضوع خودآزمایی با راه حل را تسهیل می کند. کل این کار با یک ابزار PDF تعاملی موجود در اینترنت برای تولید توابع تصادفی ، از جمله حدود 80 نمودار در متن ، و همچنین راه حل ها جمع شده است. این کتاب برای دانشجویان در دوره هایی با دوره های ریاضی اجباری در مطالعات پایه در دانشگاه ها و دانشکده های فنی است. این برای خواندن همراه با سخنرانی های سازگار و خودآموزی مناسب است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Basiswissen Angewandte Mathematik – Numerik, Grafik, Kryptik : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool