دانلود پی دی اف کتاب Basiswissen Allgemeine Betriebswirtschaftslehre : Quick Guide für (Quer-) Einsteiger, Jobwechsler, Selbstständige, Auszubildende und Studierende

[ad_1]

این راهنمای سریع ، مختصراً و مختصراً اطلاعات اساسی در مورد مدیریت عمومی تجارت را ارائه می دهد. توابع مهم و زمینه های مسئولیت در یک شرکت با استفاده از مثالهای خاص به وضوح توضیح داده و توضیح داده شده است. نمودارهای به یاد ماندنی یک مرور سریع دارند و پیشرفت یادگیری را می توان مستقیماً با کمک تمرین ، از جمله پیشرفت نمونه ، بررسی کرد. ایده آل برای امتحانات و آمادگی آزمون نیز! خواه دانشجو ، کارآموز ، تغییر دهنده شغل ، تغییر شغل ، خود اشتغالی یا کارآفرین تازه کار: این “ورق تقلب” جهت گیری سریع برای همه کسانی که می خواهند اصول مدیریت بازرگانی را در مدت زمان کوتاهی بدست آورند فراهم می کند. س questionsالات اضافی از طریق برنامه: Springer -Nature-Flashcards-App را به صورت رایگان بارگیری کنید و برای محک زدن دانش خود از مطالب اضافی ویژه استفاده کنید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Basiswissen Allgemeine Betriebswirtschaftslehre : Quick Guide für (Quer-) Einsteiger, Jobwechsler, Selbstständige, Auszubildende und Studierende