دانلود پی دی اف کتاب Basics Spatial Design

[ad_1]

معماری شامل تصاویر دو بعدی نیست – این فضا ساخته شده است. Volume Basics Design Spacial بر آنچه درک و طراحی فضا است متمرکز شده و به ایجاد درک عمیق تری از طراحی آگاهانه روابط سه بعدی کمک می کند. این امکانات برای طراحی فضایی را به وضوح و به شکلی ارائه می دهد که به راحتی با کار خود سازگار باشد. موضوع: فضا چیست؟ چگونه فضا را حس می کنم؟ پارامترهای طراحی – مواد عناصر فضا – با استفاده از ابزار

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Basics Spatial Design