دانلود پی دی اف کتاب Basics Brandschutz

[ad_1]

در نظر گرفتن موارد ایمنی در برابر آتش سوزی قسمت مهمی در برنامه ریزی ساختمان است. این شامل اقدامات پیشگیرانه ای است که می تواند از ایجاد آتش سوزی جلوگیری کند و همچنین اقدامات احتیاطی برای محافظت از افراد در برابر ساختمان و نیروهای آتش نشانی در صورت آتش سوزی در ساختمان. ایمنی در برابر آتش به شدت با الزامات قانونی مشخص می شود ، همچنین یک قسمت اساسی از پروسه ساخت ساختمان است. با این حال ، برای کارهای معماران ، درک پیشینه و طرز فکر محافظت از آتش در برابر آتش بسیار مهم است ، به طوری که می توان از همان ابتدا در برنامه آنها ادغام کرد. اصول اولیه این دانش را مستقل از مقررات ایمنی در برابر آتش ارائه می دهد و روابط اساسی در برنامه ریزی حفاظت از آتش را توضیح می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Basics Brandschutz