دانلود پی دی اف کتاب Basic Laboratory and Industrial Chemicals : A CRC Quick Reference Handbook

[ad_1]

آزمایشگاه اولیه و شیمی صنعتی اطلاعات مربوط به 1000 ماده شیمیایی با مشخصات بالا را که معمولاً در آزمایشگاه و محل کار استفاده می شود ، ارائه می دهد. طیف گسترده ای از خصوصیات برای هر ترکیب ارائه می شود ، از جمله خصوصیات اصلی فیزیکی ، مانند نقطه ذوب ، نقطه جوش و دمای بحرانی. تراکم خواص انتقالی مانند فشار بخار و گرمای تبخیر و همجوشی. و خصوصیات ترمودینامیکی ، گرانروی و هدایت حرارتی در دمای 25 درجه سانتیگراد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Basic Laboratory and Industrial Chemicals : A CRC Quick Reference Handbook