دانلود پی دی اف کتاب Base Erosion and Profit Shifting. A Global Tax Challenge and Road Ahead

[ad_1]

اسناد در موضوع اقتصاد تجارت از سال 2020 – حسابداری و مالیات ، درجه: 10 ، زبان: انگلیسی ، چکیده: گزارش فرسایش پایه و انتقال سود ، برخی از اصول مالیاتی مهم و فرسایش پایه و فرصت های انتقال سود تجزیه و تحلیل شده است. ، مانند حقوق مالیاتی ، قیمت گذاری نقل و انتقالات ، اهرم فشار و جلوگیری از اجتناب. این بخشهای اصلی فشار گزارش بیشتر به عنوان فصلهای مختلف این رساله بصورت مفصل مورد بحث قرار می گیرند. با جهانی شدن جهان و تحرک بیشتر منابع در سطح بین المللی ، موضوع مربوط به مالیات بین المللی در راس بحث پیرامون سیستم مالیات ملی است. روند جهانی شدن رقابت بین مشاغل موجود در بازار جهانی را افزایش داده است. مالیات بین المللی به طور کلی به معاملات مالیاتی معاملات بین ملی اشاره دارد. از آنجا که هر کشوری قوانین مالیاتی خاص خود را دارد و قوانین یک کشور به ندرت با قوانین کشور دیگر منطبق می شود ، ممکن است بیش از یک بار از درآمد مالیات گرفته شود که گاهی اوقات به عنوان مالیات مضاعف نامیده می شود یا به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت . برای جلوگیری از این امر ، کشورها معمولاً روشهای مختلفی را در پیش می گیرند. در درجه اول ، دو روش مالیات وجود دارد ، یعنی سیستم مالیاتی منطقه ای (یا منبع) و سیستم جهانی (یا محل اقامت). فرسایش پایه و جابجایی سود توسط شرکت های چند ملیتی یا توسط افراد یکی از مشکلات فعلی است که کل جهان از آن رنج می برد. برای جلوگیری از این مشکل ، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) گزارش خود را در مورد تغییر پایگاه و تغییر سود (BEPS) در 12 فوریه 2013 نشان داده است. این گزارش تلاش می کند تا مسئله جهانی فرسایش پایه مالیاتی را شناسایی و حل کند. که در حال حاضر به مقادیر زیادی رسیده است. این اعتقاد رو به رشد است که دولت های سراسر جهان درآمد قابل توجهی را به دلیل درآمد مالیاتی با هدف از بین بردن اساس مالیات برای جلوگیری از مالیات یا انتقال سود به حوزه های مالیاتی مطلوب از دست می دهند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با آگاهی از این وضعیت ، یک رویکرد جامع و برنامه ریزی شده را برای حل مشکل تخریب پایه و جابجایی سود (BEPS) پیشنهاد کرده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Base Erosion and Profit Shifting. A Global Tax Challenge and Road Ahead