دانلود پی دی اف کتاب Bartók and His World

[ad_1]

بلا بارتوک ، که پنجاه سال پیش در سپتامبر سال جاری در نیویورک درگذشت ، یکی از رایج ترین معترضان قرن بیستم است. او همچنین موضوع ادبیات انتقادی و تحلیلی رشد سریع است. بارتوک در مجارستان متولد شد و در هر پنج سال زندگی خود در ایالات متحده در آنجا زندگی کرد. در نتیجه ، بسیاری از جنبه های زندگی و کار او فقط برای خوانندگان مجارستانی قابل دسترسی است. هدف اصلی این جلد ارائه بینش جدیدی از زندگی و استقبال از این نوازنده به ویژه در مجارستان به مخاطبان انگلیسی زبان است. قسمت اول با مقاله ای از لئون بوتشتاین آغاز می شود که بارتوک را در یک زمینه تاریخی و فرهنگی بزرگتر قرار می دهد. László Somfai از لیست آثار بارتوک که در حال حاضر در دست انجام است گزارش می دهد. پیتر لاکی به اوج استقبال آهنگساز در مجارستان اشاره می کند ، در حالی که تیبور تالیان بررسی ها را اغلب با سال های آمریكا مخلوط می كند. مقاله های کارل لیفت اشتاد و ورا لمپرت به ترتیب با آزادی خواهان آنها بلا بالاز و ملچیور لانگایل همراه است. دیوید اشنایدر به ارتباط هنری بارتوك و استراوینسكی می پردازد. بیشتر نامه ها و مصاحبه ها در قسمت دوم مربوط به سفر و مهاجرت بارتوک است زیرا در زندگی شخصی و رشد هنری وی منعکس می شود. بخش سوم ارزیابی انتقادی اولیه از آثار بارتوک و همچنین پاسخهای ادبی و شعری به موسیقی و شخصیت وی را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bartók and His World