دانلود پی دی اف کتاب Barrieren und Chancen von betrieblicher Gesundheitsförderung in kleinen und mittelständigen Unternehmen : Eine qualitative Untersuchung mit Experteninterviews

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2014 در دپارتمان اقتصاد – اقتصاد بهداشت ، دانشگاه اشتوتگارت (موسسه علوم ورزشی و حرکتی) ، زبان: آلمانی ، چکیده: مربوط به موانع کار فعلی و فرصت های ارتقا health سلامت در محل کار کوچک و متوسط. شرکت ها سوال در مورد تفاوت شرکت های متوسط ​​از لحاظ اقدامات برای ارتقا promote سلامت خود از شرکت های کوچک تا چه اندازه بررسی شده است. هدف این است که درک و درک کنیم چه عواملی و مکانیزمی بر ارتقا health سلامت محل کار در شرکت های بزرگ با اندازه متوسط ​​و برای اجرای ارتقا health سلامت محیط کار از طریق تبلور موانع و فرصت ها تأثیر می گذارد. قادر به ارائه راه حل است. . س Quesالات براساس ادبیات خبره فعلی و با کمک مصاحبه راهنما با چهار مدیرعامل در اندازه های مختلف شرکت مورد بحث قرار می گیرند. نتیجه نشان می دهد که این محدودیت ها ریشه در منابع مالی ، انسانی و زمانی و ذهنیت کوتاه مدت در ساختار شرکت ها و فرهنگ سازمانی دارد که به بخش اقتصادی و اندازه شرکت بستگی دارد. با افزایش اندازه شرکت و عدم تمرکز در ساختار شرکت ، که اغلب تحت تأثیر سبک مدیریت در مورد مشاغل کوچک قرار دارد ، موانع غالباً برطرف نشده و نمایانگر یک فرصت هستند. یک راه حل اصلی که به نظر می رسد مستقل باشد. اندازه شرکت مسئله مدیریت استراتژیک مدیریت سلامت شرکت ها را ادغام می کند ، که باید به عنوان یک بخش تجاری اجباری دیده شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Barrieren und Chancen von betrieblicher Gesundheitsförderung in kleinen und mittelständigen Unternehmen : Eine qualitative Untersuchung mit Experteninterviews