دانلود پی دی اف کتاب Barrieren einer aktiven Vaterschaft

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی در سال 2013 در گروه جامعه شناسی – خانواده ، زنان ، مردان ، جنسیت ، جنسیت ، درجه: 2.3 ، دانشگاه کلن (انستیتوی جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی) ، زبان: آلمانی ، چکیده: کار فعلی به مسئله تقسیم کار در مراقبت از کودکان تا چه اندازه تغییر کرده و امروز پدر چه نقشی را ایفا می کند. تعداد پدرانی که از کمک هزینه والدین استفاده می کنند از زمان معرفی در سال 2007 به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بعلاوه ، نقش پدر در چند دهه گذشته تغییر کرده است. نقش پدر از محافظ خانواده ، نان آور خانواده ، به معلمی دلسوز تبدیل می شود که در مشارکت برابری طلبانه با همسرش زندگی می کند. اما تا چه اندازه این تغییر واقعاً واقعی است و تا چه حد فقط آرزو است؟ زیرا علی رغم مشارکت روزافزون پدران در کمک هزینه والدین ، ​​عمدتا این زنان هستند که کارهای خانه را انجام می دهند. و زنان هنوز بیشتر از مردان و برای مدت طولانی تر از مرخصی والدین استفاده می کنند. بنابراین می توان سال کرد که آیا مردان خواهان مشارکت فعال در کارهای خانوادگی هستند یا اینکه زنان هستند یا عوامل تأثیرگذار دیگری آنها را به اتخاذ چنین نگرشی ترغیب می کنند. همچنین این س ofال وجود دارد که چگونه عوامل بیرونی ممکن است از تمرکز پدرها بر خانواده و مشارکت بیشتر آنها در عملکردهای خانواده جلوگیری کند. به عنوان مثال ، بسیاری از شرکت هایی که از مرخصی والدین استفاده می کنند ، اغلب از مردان استقبال نمی کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Barrieren einer aktiven Vaterschaft