دانلود پی دی اف کتاب Bargeldloses Bezahlen in kleinen und mittleren Unternehmen. Chancen, Risiken und erfolgreiche Etablierung neuer Bezahlverfahren

[ad_1]

روش های پرداخت بدون نقد بیشتر و بیشتر گسترش می یابد. شرکت ها در درجه اول باید نسبت به تغییر تنظیمات مشتریان واکنش نشان دهند. این می تواند یک چالش باشد ، به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط ​​، زیرا وضعیت چارچوب تغییر یافته روش پرداخت با شرکت های بزرگ متفاوت است. کدام روش های پرداخت بدون وجه نقد برای شرکت های کوچک و متوسط ​​مفید است؟ تلاش فنی برای ادغام روش های پرداخت بدون پول در SME ها چقدر بزرگ است؟ و خطرات آن چیست؟ ماریوس یوهانس النبرگر فرآیندهای پرداخت الکترونیکی را توضیح می دهد و نگاهی به شرایط رایج در SME ها می اندازد. نشریه وی بالقوه ، اما همچنین خطرات روش های پرداخت بدون پول برای SME ها را برجسته می کند. علاوه بر این ، النبرگر توصیه هایی را برای استقرار موفقیت آمیز روش های پرداخت جدید ارائه می دهد. محتوا: – پرداخت تلفن همراه. – Geocard ؛ – سیستم پرداخت؛ – سیستم پرداخت؛ – خرید مشتریان جدید ؛ – وفاداری مشتری

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bargeldloses Bezahlen in kleinen und mittleren Unternehmen. Chancen, Risiken und erfolgreiche Etablierung neuer Bezahlverfahren