دانلود پی دی اف کتاب Barbarians and Romans, A.D. 418-584 : The Techniques of Accommodation

[ad_1]

علی رغم ناآرامی ها و تخریب های متناوب ، بیشتر غرب روم تحت کنترل وحشیانه سیستماتیک قرار گرفت. گوتی ها ، بورگوندی ها و سایر بیگانگان بدون ایجاد اختلال در جمعیت و یا تغییر الگوهای مالکیت زمین در استان ها واژگون شدند. والتر گوفرت این ترتیبات را بررسی می کند و نشان می دهد که آنها براساس فرآیندهای مالیات روم بوده اند ، نه قبض های نظامی (اصطلاحاً سیستم مهمان نوازی) که مدت ها تصور می شد. صاحبان اقامتگاه نمی توانستند زمین های خود را در اختیار بگذارند ، زیرا عواید مالیاتی به جای سرزمین به سربازان وحشی و رهبران آنها منتقل می شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Barbarians and Romans, A.D. 418-584 : The Techniques of Accommodation