دانلود پی دی اف کتاب Bannermen Tales (Zidishu): Manchu Storytelling and Cultural Hybridity in the Qing Dynasty

[ad_1]

داستان های Bannermen اولین کتاب به زبان انگلیسی است که مطالعه جامعی در مورد Jidishu (داستان های Bannermen) – ژانر محبوب داستان – ارائه شده توسط Manchu در اوایل قرن هجدهم پکن ارائه می دهد. در متن جیدیشو در سلسله چینگ پکن ، این کتاب متون دو زبانه (مانچی-چینی) و خالص چینی را مورد بررسی قرار می دهد ، مکان ها و ویژگی های عملکرد را به یاد می آورد و در مورد تیراژ و استقبال از آنها در قرن بیستم بحث می کند. این مطالعه با ترجمه های اصلی ، امتیازات موسیقی و نمونه های بیشماری از متن های چاپ شده و چاپ شده جیدیشو ، دریچه ای جدید به ادبیات چینگ باز می کند و زمینه گسترده ای برای ارزیابی روند ترکیبی فرهنگی فراهم می کند. برای فراتر رفتن از متون در دسترس ، نویسنده النا چیو در زمینه کارهای فشرده و تحقیقات بایگانی کار کرد ، با تقریباً چهارصد متن کپی و چاپی جیدیشو که در کتابخانه ها ، عمدتا در چین ، تایوان ، آلمان و ژاپن نگهداری می شد. چیو با الهام از نظریه های ادبیات اقلیت ، مطالعات فرهنگی و بین جنسیت ، فرهنگ هان و مانچو را در سلسله چینگ از طریق روایت های بانمان بررسی می کند و ادعا می کند که آنها از عناصر ترکیبی فرهنگی بشر در قرن هجدهم و نوزدهم تقلید می کنند در حالی که سعی در اعتبار سنجی همزمان دارند. و حفظ برتری هویت مانچو. این مطالعه با ترجمه های اصلی ، امتیازات موسیقی و نمونه های بیشماری از متن های چاپ شده و چاپ شده جیدیشو ، دریچه ای جدید به ادبیات چینگ باز می کند و زمینه گسترده ای برای ارزیابی روند ترکیبی فرهنگی فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bannermen Tales (Zidishu): Manchu Storytelling and Cultural Hybridity in the Qing Dynasty