دانلود پی دی اف کتاب Bandstands : Pavilions for Music, Entertainment and Leisure

[ad_1]

در سال 1833 ، کمیته انتخاب پیاده روی عمومی معرفی شد ، به طوری که می توان از پارک ها در روزهای یکشنبه استفاده بهتری کرد و لذت های گمراه کننده را جایگزین کرد. “موسیقی به عنوان نفوذ اخلاقی مهم و” كشت انبه “ایمن ترین و ایمن ترین راه فرهنگ عامه تلقی می شد. این کتاب داستان این غرفه های ساخته شده برای موسیقی و تاریخچه ، انحطاط و احیای آنها است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bandstands : Pavilions for Music, Entertainment and Leisure