دانلود پی دی اف کتاب Banach Algebras and Applications : Proceedings of the International Conference Held at the University of Oulu, July 3-11, 2017

[ad_1]

جبری های Banach یک رشته چند رشته ای در ریاضیات است که تأثیرات بسیاری دارد. با پوشش متنوع مدارس مختلفی که در این زمینه کار می کنند ، این کار دستاوردهای اخیر در گروه های حجمی مانند گروه ها ، تجزیه و تحلیل هماهنگ چکیده ، اقدامات گروهی ، توانایی ، دام شناسی ، توپولوژی ، بی نظمی آرنس ، سیستم های C • -Legabras و Dynamic را پوشش می دهد. دستاوردها تئوری اپراتور ، فضای اپراتور و گروههای کوانتومی محلی فشرده.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Banach Algebras and Applications : Proceedings of the International Conference Held at the University of Oulu, July 3-11, 2017