دانلود پی دی اف کتاب Bama Believer : 40 Days of Devotions for the Roll Tide Faithful

[ad_1]

کدام طرفدار فوتبال تیم برنده را دوست ندارد؟ آیا هواداران وقتی پس از باخت از زمین خارج می شوند ، دردی برای تیم خود احساس نمی کنند؟ اما آیا پیروزی و شکست در میدان می تواند چیزهای دیگری باشد؟ Bama Believer میراث دیرینه ، معتبر و سخت کوش فوتبال آلاباما را جشن می گیرد. این عبادت چهل روزه هواداران را تشویق می کند زیرا هر فصل به لحظات مهم فوتبال می پردازد. ارائه یک بازی ، بازی یا موقعیت خاص ، نویسنده و بازیکن Dale Dudit این لحظات اساسی را می گیرد و عمیق تر به هواداران نشان می دهد. وقتی هواداران از بین نمایش های مهم سفر می کنند ، آنها را به جشن پیروزی و شکست و اتخاذ یک کتاب مقدس یا متن معنوی به یاد ماندنی ترغیب می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bama Believer : 40 Days of Devotions for the Roll Tide Faithful