دانلود پی دی اف کتاب Balzac's Lives

[ad_1]

با مطالعه نه شخصیت بزرگ وی و رمان هایی که نوشت ، ذهن هونوره دو بالزاک ، نویسنده فرانسوی را وارد کنید. زندگی بالزاک زندگی ، دوران و کار نویسنده را کاملاً روشن می کند. بالاک ، بیش از هر کسی ، رمان قرن نوزدهم را اختراع کرد و اسکار وایلد حتی تا آنجا پیش رفت که گفت که بالاکاک قرن نوزدهم را اختراع کرد. اما همه از طریق شخصیت های شگفت انگیز ، فراموش نشدنی و خارق العاده ای که بالزاک آرزو می کرد و کارآفرینان گوشت ، بانکداران ، مخترعان ، صنعتگران ، شاعران ، هنرمندان ، بوهمیان ، روزنامه نگاران ، اشراف ، سیاستمداران ، روسپی های هر دو جنس بود. نیروهای یک دوره از زندگی آنها زندگی های بالزاک پیتر بروکس ، پرتره ای زنده و اکتشافی از یک رمان نویس بزرگ است که از طریق زندگی خیالی آشکار شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Balzac's Lives