دانلود پی دی اف کتاب Balanced Scorecard. Personalcontrolling in der Jugendhilfe

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2019 در گروه مدیریت بازرگانی – کنترل ، درجه: 1.7 ، دانشگاه هلبرون ؛ Küngelsau ، زبان: آلمانی ، چکیده: هدف از این کار گسترش رابطه اساسی بین رفاه جوانان و اقتصاد است. كنترل هاي مالي و فن آوري به عنوان ابزار تجاري در رفاه جوانان شناخته شده اند ، حتي اگر به سختي گسترده باشند. در م institutionsسسات رفاه جوانان ، کارمندان بیشترین سهم را در کل هزینه ها دارند. بنابراین ، کنترل یک اقدام معقول و روشن است ، به ویژه در زمینه پرسنل. ایجاد کارکنان کنترل در رفاه جوانان با هدف کنترل کارآمدتر بخش پرسنل. کارت امتیازی متعادل به عنوان کمکی در تعیین و کنترل اهداف استفاده می شود. قرار است پرسنلی کنترل کننده سیستم باشد که بتواند داده ها را جمع آوری ، محاسبه و نمایش دهد. برای ایجاد این پرسنل تا آنجا که ممکن است واقع بینانه کنترل شود ، جهت گیری بر اساس وضعیت موجود موسسات رفاهی جوانان است. این سیستم با کمک مقادیر فرضی از یک ویژگی فرضی تنظیم می شود. از دهه 1980 ، در اقتصاد رفاه جوانان افزایش اقتصادی یافته است. تغییری که تا به امروز با مقاومت و انتقاداتی روبرو شده است. سازمانهای اجتماعی اساساً اهداف اجتماعی را دنبال می کنند و حداکثر سود را ندارند. اما رفاه جوانان خدمات خود را در چارچوب مقادیر اقتصادی فراهم می کند و رویکرد حرفه ای امکان پذیر است. همچنین اگر دستیابی به اهداف اجتماعی را بهینه و ترویج دهد ، منطقی خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Balanced Scorecard. Personalcontrolling in der Jugendhilfe