دانلود پی دی اف کتاب Balanced Scorecard in der Gesundheitspflege. Anwendung im Wohn- und Pflegeheim Mieming in Österreich

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2019 در بخش بهداشت – علوم پرستاری – مدیریت پرستاری ، درجه: 2 ، دانشگاه یوهانس کپلر لینز (موسسه حسابداری مدیریت) ، زبان: آلمانی ، چکیده: استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) در سالمندان متناقض چیست مراقبت؟ چگونه می توان از BSC برای توسعه سازمانی در زمینه بهبود مستمر مراقبت های جبران نشده برای سالمندان استفاده کرد؟ هنگام استفاده از BSC در مراقبت از سالمندان چه چالش هایی وجود دارد؟ پارامترها و شاخص های اصلی رویکرد / کنترل برای BSTC برای سالمندان کدامند؟ این س questionsالات باید در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد بحث قرار گیرند. در حال روشن شدن است که استانداردهای کیفیت هم در بین ساکنان و هم در نزدیکان افزایش می یابد. این را می توان در عملکردهای اصلی نظافت ، غذا ، پشتیبانی اداری و مراقبت مشاهده کرد. تمایل به مراقبت های اجتماعی بیشتر و درمان مستقیمی در خانه نیز به طور مکرر بیان می شود. البته ، با گذشت زمان ، مسئولیت افزایش تقاضای کیفیت جامعه ما نیز بر عهده دارد. اگر کسی به فکر توسعه رفاه در چند دهه گذشته ، نوسازی ، پیشرفت اخلاقی / اخلاقی با توجه به حقوق بشر و موارد دیگر باشد ، افزایش نیازها از این منظر قابل درک و درک است. از نظر بسیاری از اتاق های کارکنان ، عملکرد و کیفیت بالاتر نیز تحمل خطای برخی از ساکنان و بالاتر از همه بستگان آنها را کاهش می دهد. با افزایش تجاری سازی ، الزام تأیید نیز افزایش می یابد. تلاش برای انجام وظایف خود برای دانش و اعتقاد کافی نیست. هر عملی باید قابل شناسایی و تأیید باشد. بنابراین ، فقط آنچه نوشته شده یا مستند است ، به طور آشکار انجام می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Balanced Scorecard in der Gesundheitspflege. Anwendung im Wohn- und Pflegeheim Mieming in Österreich