دانلود پی دی اف کتاب Balades Olympiques : Volumes 2 – Les chemins économiques

[ad_1]

متن انتخاب شده در این اثر از زاویه اقتصادی تاریخ بازیهای المپیک را زیر سوال می برد. این کار به طور خاص بر روشی است که در آن مسئله سودآوری صنایع زیربنایی و کالاهای ورزشی با توجه به شرایط اقتصادی دهه های 1920 ، 1960 یا 1990 به شکل متفاوت ارائه می شود. آمادگی برای بازیهای المپیک و پارالمپیک 2024 در پاریس. بین تجزیه و تحلیل تاریخی و کنش عمومی ، این گشت و گذار در زمان بازتابی از این پدیده سیاره ای است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Balades Olympiques : Volumes 2 – Les chemins économiques