دانلود پی دی اف کتاب Balades olympiques : Les chemins politiques

[ad_1]

متن انتخاب شده در این اثر از زاویه سیاسی تاریخ بازیهای المپیک را زیر سوال می برد. این برنامه کار در مورد روابط بین بازی های المپیک و سیاست داخلی را ادغام می کند ، برخی از زمینه های روابط بین الملل را توسعه می دهد و در نهایت سیاست خود المپیک را زیر سوال می برد. در حالی که بازی های المپیک و پارالمپیک 2024 در پاریس در حال آماده سازی است ، این گردش به مرور زمان پیشرفت اندیشه در مورد این رویداد سیاره ای ، بین تأمل تاریخی و اقدامات عمومی را نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Balades olympiques : Les chemins politiques