دانلود پی دی اف کتاب Baker Bandits : Korea's Band of Brothers

[ad_1]

B-1-5 یک شرکت منحصر به فرد در جنگ کره بود. راهزنان بیکر در اینچون ، ناکتونگ ، مخزن چوسین ، شکارهای چریکی و بسیاری از تپه های شماره دار جنگیدند. وی در سال 1977 هنگامی که به فرماندهی لشکر اول تفنگداران دریایی رسید ، از فرمانده شرکت B ، ژنرال چارلی کوپر ، الهام گرفت ، زمان وی با B-1-5 گسترش “باند اصول رهبری برادران” مورد استفاده وی بود. سپاه سالهاست. امت شلتون در سال 1950 یک نیروی دریایی 19 ساله بود. وی پس از فارغ التحصیلی در دبیرستان آستین به وظیفه فراخوانده شد و ظرف مدت شش ماه تفنگدار کره بود. در زمستان کره 1950 ، امت به دلیل بی رحمی و یخبندان خیلی زود از Chosin تخلیه شد. بعد از جنگ ، امت امرار معاش می کند ، سپس در دهه 1980 در مراسم Chosin Fue Reunion شرکت می کند. وی نیاز به ارتباط مجدد با شرکت قدیمی خود ، Baker Bandits ، را تحت تأثیر قرار داده بود. ایمت اعضای شرکت B را یکی یکی ردیابی کرد و روزنامه ای به نام Guidon را راه اندازی کرد تا داستان ها را به اشتراک بگذارد و دوباره به هم متصل کند. به مدت 20 سال امت ماهانه The Guidance را منتشر می کرد. تعداد خوانندگان مشارکت کننده به 300 نفر افزایش یافت ، از جمله بسیاری از تفنگداران جوان کمپانی B که در افغانستان می جنگند. راهزنان بیکر شرح دست اول Guidan را که توسط مردان B-1-5 درباره زمان حضور در کره نوشته شده بود ، گردهم آوردند: نبردهایشان ، فرمانده افتاده آنها ، مرگ در گودال روباه ، شکست افلاطون ، جراحات و آنچه بعد از جنگ اتفاق افتاد .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Baker Bandits : Korea's Band of Brothers