دانلود پی دی اف کتاب BAD (Begin Again Differently): 7 Smart Processes to Win Again After Suffering a Business Loss

[ad_1]

BAD (دوباره جداگانه شروع کنید) به کسانی که آماده نیستند از رویای خود برای خدمت به جامعه دست بردارند کمک می کند تا از نیرو برای ایجاد انگیزه برای بازگشت به مسیر درست استفاده کنند. BAD (یک بار از سر بگیرید) یک راهنمای الهام بخش برای رزومه پس از ضرر بزرگ است. کلودت یاربروت خوانندگان را قادر می سازد تا از 7 روشی هوشمندانه که پس از هجده سال از دست دادن قرارداد سالیانه 4 میلیون دلاری وی باعث “راه اندازی مجدد” شد ، استفاده کنند. کلادت به خوانندگان می آموزد که چگونه هنگام بازگشت شکست خود را بپذیرند و برگردند. در BAD (رزومه جداگانه) خوانندگان می آموزند: چگونه قدرت باور را بدست آورند ، “چرا” جدید سازمان خود را کشف کنند. چگونه می توان از این نیرو استفاده کرد و به خود انگیزه داد تا در مسیر درست تیم خود قرار گیرد

[ad_2]

دانلود pdf کتاب BAD (Begin Again Differently): 7 Smart Processes to Win Again After Suffering a Business Loss