دانلود پی دی اف کتاب Bacterial Identification and Drug Susceptibility Patterns in Pregnant and Non Pregnant UTI Patients :

[ad_1]

این کتاب دیدگاه گسترده ای در مورد روش اتخاذ شده برای جداسازی و شناسایی باکتری ها از نمونه ادرار زنان باردار و غیر باردار ، همراه با بررسی تحقیقات اساسی در مورد عفونت مجاری ادراری (UTI) ارائه می دهد. ویژگی های ریخت شناسی و بیوشیمیایی. BLAST به عنوان یک ابزار علوم بیوشیمیایی شناسایی از طریق شناسایی مولکولی درگیر در سطح استرس قرار می گیرد. این کتاب همچنین به نقش درختان فیلوژنتیک در میان باکتریوسینهای باکتریهای شناسایی شده و سایر ابزارهای بیوانفورماتیک دیگر برای مطالعات حفاظت می پردازد. در آخر ، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی این جدایه ها را ارزیابی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bacterial Identification and Drug Susceptibility Patterns in Pregnant and Non Pregnant UTI Patients :