دانلود پی دی اف کتاب Babylonian-Assyrian Birth-omens and Their Cultural Significance

[ad_1]

RGVV (تاریخچه دین: مقاله ها و مطالعات مقدماتی) جنبه های سازنده متقابل مطالعه دین – داده ها ، نظریه و وضعیت انضباطی – را گرد هم آورده و آنها را از نظر انتقادی درگیر می کند. این مجموعه تک نگاری ها و ویرایش های موضوعی در موضوعات و موضوعات خاص و همچنین آثار تطبیقی ​​دوره تاریخی از دوران باستان تا دوران مدرن را منتشر می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Babylonian-Assyrian Birth-omens and Their Cultural Significance