دانلود پی دی اف کتاب Babylonia Under the Sealand and Kassite Dynasties

[ad_1]

بابل یکی از قابل فهم ترین دوره های تاریخ بین النهرین در نیمه دوم هزاره دوم قبل از میلاد است. با گذشت سالها ، اکتشافات متون جدید و مواد باستان شناسی از خاندان سیلند ظاهر شده است که امکانات پر کردن این خلا gap دانش ما از تاریخ بین النهرین را گسترش می دهد. در همان زمان ، دانشمندان شروع به احیای مطالعات کاست با استفاده از مواد ، روش ها و س newالات جدید کرده اند. در حالی که آنها کمک قابل توجهی در زمینه کار می کنند ، در این دوره بسیاری از س questionsالات در مورد تاریخ و گاهشماری بابل ، باستان شناسی ، اقتصاد ، زبان هنوز حل نشده اند. این بخش یازده همکاری دانشمندان برجسته در دوره های Sealand و Kasit را گرد هم آورده است ، که از نظر باستان شناسی ، مردم نگاری ، تاریخی ، زبانی و اقتصادی در معرض این سالات قرار دارند. این کتاب در مورد تاریخچه و تحقیقات بابل در دوره خاندان سلاند و قصابان است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Babylonia Under the Sealand and Kassite Dynasties