دانلود پی دی اف کتاب Babes in the Bush

[ad_1]

متن: آیا این بار این نامه را در دست دارید ، عزیزم؟ در حین یک شورای خانوادگی خاص ، کاپیتان هوارد افینگام به همسرش گفت. در حقیقت ، من تقریباً آن را فراموش کردم. یک مارک پست خارجی – فکر می کنم متعلق به دوست شما آقای استرنورث در استرالیا یا نیوزیلند باشد. وی به روشی آزمایشی بازگشت: “استرنورث در نیو ساوت ولز زندگی می کند ، نه نیوزلند.” “من بیش از یک بار به شما گفته ام که هر دو مکان هزار مایل در امتداد ساحل هستند. آره! از اولد هارلی است. هنگامی که او در حال تعقیب هنگ ما بود ، همیشه پس از تغییر وظیفه معمول می خندید. اکنون او با انتقام روبرو شده است. او کمی عجیب و غریب بود ، اما یک شریک بهتر ، یک دوست سرسخت ، هرگز قدم نزد. “آیا مردم برای کسب درآمد به استرالیا نمی روند؟” امکانات. در روزنامه ای دیدم که کسی پس از ثروت انداختن به خانه آمده است ، یا ممکن است او در آنجا فوت کرده و آن را به بستگان خود سپرده باشد. استرنورث ثروت کسب نکرده است. او مردی نیست که کسی را دوست داشته باشد. با این وجود ، به نظر می رسد او به طرز شگفت انگیزی راضی است و از زیبایی آب و هوا و پیشرفت کلنی خود صحبت می کند. خوش بینانه ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Babes in the Bush