دانلود پی دی اف کتاب Babel Unbound : Rage, Reason and Rethinking Public Life

[ad_1]

این تصور که جامعه از طریق انواع خاصی از مشارکت واسطه می شود ، در قلب یک پروژه دموکراتیک قرار دارد و غالباً روی یک حوزه عمومی متمرکز می شود که در آن رخ دهد. اما این پیش فرض این تصور است که نحوه زندگی مشترک ما در عصر دیجیتال با فروپاشی چشمگیر در سراسر جهان روبرو می شود ، به طوری که بسیاری از دموکراسی ها به وضوح قادر به حل مشکلات از طریق گفتگو نیستند – یا حتی برای توافق بر سر اینکه چه کسی به چه روشی و کجا است. در این بایگانی موضوعی و روزمره ، نویسندگان در آفریقای جنوبی تجزیه و تحلیل نظری را با بررسی موارد تاریخی و وقایع معاصر ادغام می کنند تا نشان دهند که اشکال تبلیغات متعدد ، متحرک و متنوع است. با استفاده از بینش و مطالب عمدتا از آفریقا برای توانایی صحبت کردن در مورد تحولات جهانی ، نویسندگان در این جلد مفاهیم و روش های جدیدی را برای تجزیه و تحلیل نحوه کار مشارکت های عمومی در جامعه ارائه می دهند. مشارکت ها نمونه هایی از جنوب جهانی ، مانند مجموعه قرن ها تیمبوکتو ، حضور غایب قدرتمند نلسون ماندلا در زندگی عمومی دهه 1960 و بحث های معاصر در حدود 2015/2016 و # دانش آموزی # rhodesmadfall و # studentmustfall را بررسی کرد. این موارد نشان می دهد که چگونه بحث های عمومی به صورت غیرقابل پیش بینی به گردش در می آیند. Babel Unbound برای هر کسی که به دنبال یافتن روشهای جایگزین تفکر در مورد تبلیغات در جامعه معاصر است ، می تواند مورد توجه قرار گیرد تا درک بهتری از cacophony مکالمه مد روز ایجاد کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Babel Unbound : Rage, Reason and Rethinking Public Life