دانلود پی دی اف کتاب Aztec City-States

[ad_1]

بلوک های ساختمانی ایالت آزتک ها کوچک بودند که شهرهای محلی خوانده می شدند. نویسنده مری جی. هاج پنج ایالت دره را در دره مکزیک انتخاب کرد (آماچکا ، کوهوتیتلان ، خوچیمیلکو ، کویوآکان و تئوتیواکان) برای مطالعه دقیق سازمان داخلی خود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Aztec City-States