دانلود پی دی اف کتاب Aziz Nasafi

[ad_1]

نسفی و میراث او را در پرتو جدید نشان می دهد. آثار نسفی از آنجا که حاوی توصیفاتی ارزشمند از دیدگاه های مختلف جهان اسلامی در آن عصر است ، مورد توجه خاص قرار گرفته است. شورت متفکران صوفی حاوی عصاره کافی برای کمک به روشن کردن این مطالعه ادراکی از چهره غفلت شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Aziz Nasafi