دانلود پی دی اف کتاب Azerbaijan: Moving Toward More Diversified, Resilient, and Inclusive Development

[ad_1]

آذربایجان با ترویج محرک های جدید توسعه ، راهی را برای اقتصاد در نظر گرفته است تا وابستگی خود را به نفت کاهش دهد. تا سال 2025 ، اقتصاد متنوع تر و تحت هدایت سه بخش کشاورزی ، گردشگری و تولید تحت نقشه راه های استراتژیک دولت باید شکل بگیرد. اصلاحات جسورانه باید بخشهایی از اقتصاد را تقویت کند که در غیر این صورت ممکن است از این انتقال جلوگیری کند و سیاست گذاران باید در مسیر اصلاحات استقامت داشته باشند. پیام اصلی این نشریه متنوع سازی نسبت به منابع توسعه غیرنفتی ، همراه با تلاش برای کاهش خطرات اقتصاد کلان و هزینه های بالای مالی ، پاسخگویی سیستم آموزشی به نیازهای بازار کار ، شکاف های زیرساختی و کمک به یک کشور مهم اقتصادی است. – شرکتهای مشهور کارآمدتر می شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Azerbaijan: Moving Toward More Diversified, Resilient, and Inclusive Development