دانلود پی دی اف کتاب Awesome Innovations Inspired by Plants

[ad_1]

گیاهان می توانند معجزه کنند. آنها در مکان های محتمل رشد می کنند. آنها برای دریافت انرژی نور خورشید را خیس می کنند و از باران ، باد و حیوانات برای پراکندگی بذرهایشان استفاده می کنند. بعضی از گیاهان حشرات را برای غذا فریب می دهند. دیگران ممکن است در حال تصفیه خود باشند. انسان ترفندهای بسیاری از گیاهان باهوش را کپی کرده است. امروزه دانشمندان فناوری را درون گیاهان قرار می دهند. نتایج حیرت انگیز است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Awesome Innovations Inspired by Plants