دانلود پی دی اف کتاب Avoiding War, Making Peace :

[ad_1]

این کتاب بازتولید چندین دهه تحقیق ند لبو درباره مدیریت و حل تعارض است. این مقاله انتقاد آنها از محکومیت سنتی و هسته ای ، تجزیه و تحلیل ارزیابی مجدد و کاهش قابل توجه تنش هایی را که ممکن است مسئول حل منازعات بین المللی باشند یا در صورت عدم موفقیت ، به روز می کند. این درس با بررسی تعاملات بین بازدارندگی ، اطمینان خاطر و دیپلماسی ، و چگونگی مرحله بندی و ترکیب موثرتر آنها ، یک رویکرد جامع در مدیریت و حل تعارض را فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Avoiding War, Making Peace :