دانلود پی دی اف کتاب Aviation Safety, Human Factors – System Engineering – Flight Operations – Economics – Strategies – Management

[ad_1]

با توجه به رشد در این صنعت و تعداد تصادفات مرگبار در سالهای اخیر ، س questionsالات مربوط به ایمنی در هواپیما توجه بسیاری را به خود جلب می کند. صنعت هوافضا همیشه درگیر پیشگیری دائمی از تصادفات و دفاع محتاطانه از کلیه عوامل حیاتی قابل تصور پیرامون سازماندهی فرآیندهای فناوری هوانوردی بوده است. با این حال ، توسعه فناوری و سیستم های کنترل هواپیما برای پاسخگویی به تقاضاهای امنیتی آینده نیاز به پیشرفت های بیشتری دارد. این کتاب دوره های کنفرانس بین المللی ایمنی هواپیمایی 1997 را شامل می شود و شامل 60 گفتگو توسط کارشناسان معتبر بین المللی در مورد جنبه های مختلف ایمنی هواپیمایی است. موضوعات درگیر شامل: رابط های انسانی و تعاملات انسان و ماشین است. سیستم های مهندسی ایمنی پرواز و کنترل عملیاتی ؛ توسعه هواپیما و طراحی امنیتی یکپارچه استراتژی های امنیتی مربوط به بیمه ریسک و اقتصاد ؛ جنبه های شرکتی و عوامل مدیریت ایمنی — از جمله خدمات هواپیمایی و محیط های امنیتی فرودگاه.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Aviation Safety, Human Factors – System Engineering – Flight Operations – Economics – Strategies – Management