دانلود پی دی اف کتاب Avatar, The Last Airbender: The Shadow of Kyoshi (The Kyoshi Novels Book 2)

[ad_1]

حماسه ، نیویورک تایمز نمی تواند مکان آواتار پرفروش ، The Last Airbender: The Rise of Kyoshi Kyoshi را به عنوان آواتار واقعی به یاد بیاورد. کیوشی همراه با اربابانش به چهار کشور سفر می کند و برای حفظ صلح تلاش می کند. اما با بالا رفتن شهرت او ، تهدیدی مرموز از دنیای روح بوجود می آید. برای جلوگیری از این امر ، کیوشی ، رنگی و متحدان اکراه آنها باید قبل از نابودی غیرقابل جبران این چهار کشور ، نیروها را متحد کنند. این پیگیری هیجان انگیز ، سفر کیوشی از دختری از تبار فروتنانه تا جستجوی بی رحمانه عدالت ، قرنها پس از تبدیل شدن به آواتار هنوز از آن ترسیده و تحسین می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Avatar, The Last Airbender: The Shadow of Kyoshi (The Kyoshi Novels Book 2)