دانلود پی دی اف کتاب Aux aguets

[ad_1]

کلر لازوس با کاوش در لایه های گاه صمیمی و نامرئی انسان در لایه های خود ، گاهی ضربات جهان ، عجیب و غریب بودن و بی عدالتی ، مراحل خود را اندازه می گیرد. او با دانستن محدودیت های ماجراجویی ، با غوطه ور شدن در اشکال مختلف موجودات زنده به شکل پوست ظریف یا سنگ معنا را دوباره مورد استفاده قرار می دهد. او با لمس تدریجی ، آنچه را در اطراف خود دارد ، ابتدا از طریق تعمق ، آگاهی غیرقابل تغییر از واقعیت ها و دام های آنها ، و در نهایت همدلی شاعر با تاریخ متصل می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Aux aguets