دانلود پی دی اف کتاب Autour de l'esthétique expérimentale

[ad_1]

این اثر مسئول ظهور یک زیبایی شناسی “آزمایشی” از قرن نوزدهم ، ارائه اجداد و پیامدهای آن ، به ویژه انتقاد از آن در نیمه اول قرن 20 ، سپس به حاشیه راندن آن توسط هنر مدرن و نسبی گرایی و در نهایت احیای آن است. در هنرهای دیجیتال. درباره بخشهایی از متون معروف یا محرمانه تر توضیح داده می شود که از ایده تقسیم بندی پیروی می کند که امید به پیشرفت دانش در مورد هنر را از بین می برد: این باعث بازگرداندن حقانیت آن و معیارهایی برای ارزیابی مشترک می شود ، پرورش یافته توسط تنفس. توسعه هوش مصنوعی در صنعتی شدن فزاینده رویه های هنری و فرهنگی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Autour de l'esthétique expérimentale