دانلود پی دی اف کتاب Autonomous Weapon Systems and the Law of Armed Conflict : Compatibility with International Humanitarian Law

[ad_1]

برای سیاستگذاران ، این کتاب اصلاحات تحت قانون بشردوستانه بین المللی ، یک زمینه مهم جدید در توسعه تسلیحات ، با تمرکز بر س theالاتی را که هم اکنون توسط دولت ها ، سازمان ملل متحد و سایر ارگان ها مورد بحث است ، توضیح می دهد. بر اساس توضیح واضح اصول سیستم های خودمختار و توسعه فعال ، و همچنین بررسی فن آوری ها و همچنین برخی از مواردی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد ، تجزیه و تحلیل حقوقی عمیق مبتنی بر درک صحیح از واقعیت های فنی سلاح خودمختار را ارائه می دهد سیستم ها است. برای پزشکان حقوقی و دانشمندان ، این موانع قانونی را که برای استفاده از سیستم های خودمختار در درگیری های مسلحانه اعمال می شود ، توصیف می کند و اقدامات لازم را برای اطمینان از م effectivenessثر بودن قانون انجام می دهد. به طور کلی ، این به عنوان یک مطالعه موردی در شناسایی عواقب قانونی استفاده از سیستم های خودمختار در همکاری با انسان ها یا در محل کار آنها عمل می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Autonomous Weapon Systems and the Law of Armed Conflict : Compatibility with International Humanitarian Law