دانلود پی دی اف کتاب Autonomes Fahren und die Zukunft der Mobilität. Welche ökonomischen Faktoren begünstigen den Fortschritt der Automobilindustrie?

[ad_1]

اگر به تولیدکنندگان اتومبیل اعتقاد داشته باشیم ، آینده ترافیک جاده ای می تواند بدون گرفتاری و بدون تصادف به نظر برسد. رانندگی خودکار باید ایمنی و استقلال بیشتری را تضمین کند. چه عواملی و شرایطی در پیشرفت اتومبیل تأثیرگذار است؟ وضعیت رانندگی خودمختار در حال حاضر چگونه است و نظر کارشناسان در مورد آن چیست؟ مسیرهای ممکن توسعه تا سال 2030 کدام است؟ Christian Sippl سناریوهای بالقوه ای را برای توسعه رانندگی خودمختار ایجاد می کند. برای انجام این کار ، وی به طور خاص عوامل موثر بر اقتصاد را مورد توجه قرار می دهد و بر اساس پیش بینی های خود ، توصیه های مشخصی را برای اقدام در صنعت خودرو ارائه می دهد. محتوای:-هوش مصنوعی ؛ آیورودا ؛ -حفاظت از محیط زیست ؛ -اعتراض؛ -تجربه؛ شبکه حمل و نقل

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Autonomes Fahren und die Zukunft der Mobilität. Welche ökonomischen Faktoren begünstigen den Fortschritt der Automobilindustrie?