دانلود پی دی اف کتاب Automobile Wertschöpfung im Jahre 2030. Eine Analyse der zukünftigen deutschen Zulieferindustrie

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی در رشته مهندسی از سال 2017 – مهندسی صنایع ، زبان: آلمانی ، چکیده: صنعت خودرو تغییرات عمیقی را تجربه می کند. در پس زمینه سوخت های فسیلی محدود و افزایش آگاهی از محیط زیست در میان مردم ، این صنعت برای ایجاد محرک های جایگزین تحت فشار است. به عنوان بخشی از این کار ، باید بحث شود که صنعت ، در درجه اول صنعت تامین کننده ، قبلاً با تغییرات در تحرک الکتریکی سازگار شده است یا در حال حاضر در حال تنظیم است. برای این منظور ، با توجه به نقاط قوت و ضعف ارزش افزوده خودرو در سال 2030 ، یک تحلیل SWOT از تأمین کنندگان آلمانی با بیشترین گردش مالی انجام می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Automobile Wertschöpfung im Jahre 2030. Eine Analyse der zukünftigen deutschen Zulieferindustrie