دانلود پی دی اف کتاب Automatische Erkennung und Messung von IT-Sicherheitsaufwänden

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی در گروه علوم کامپیوتر از سال 2016 – انفورماتیک بازرگانی ، درجه: 1.3 ، Technische Universitet Darmstadt ، زبان: آلمانی ، چکیده: به عنوان بخشی از پایان نامه ، یک روش خودکار مبتنی بر یادگیری ماشین با کمک اجازه می دهد تا پیام های ردیاب اشکال برای شناسایی آسیب پذیری های امنیتی در پروژه های منبع باز. این مطالعه اقتصادی بر اساس داده های به دست آمده برای کسب دانش در مورد امنیت IT ، نرم افزار منبع باز و توسعه نرم افزار انجام شده است. استفاده بالقوه از عصاره ها به چندین روش قابل استفاده است. از یک طرف ، آنها نمای کلی از رابطه بین امنیت IT ، توسعه دهندگان و کاربران نرم افزارهای منبع باز را ارائه می دهند ، زیرا این پیام های ردیاب اشکال براساس گزارشات آنها است. از طرف دیگر ، می توان از این دانش برای شناسایی نشانه های آسیب پذیری امنیتی در پیام هایی استفاده کرد که به توسعه دهندگان اجازه می دهد این پیام ها را اولویت بندی کنند. کار به پنج بخش تقسیم شده است. ابتدا ، در فصل دوم ، مبانی امنیت IT ، نرم افزار منبع باز و یادگیری ماشین معرفی شده است. سپس ، در فصل سوم ، تحقیقات فعلی در مورد آسیب پذیری های امنیتی در توسعه نرم افزار و شناسایی آنها در نظر گرفته شده است. بر اساس انتخاب پروژه هایی از بستر نرم افزاری منبع آزاد SourceForge ، انتخاب پیام های ردیاب اشکال در فصل چهارم انجام شده و بصورت دستی طبقه بندی می شود. این اجازه می دهد تا یادگیری ماشین کنار گذاشته شود و نتایج بر اساس این نتایج در فصل پنجم اعتبار سنجی شود. در فصل ششم ، یک مطالعه آماری به عنوان نمونه ای از کاربرد نتایج کار برای تأثیر بر عوامل مرتبط با آسیب پذیری های امنیتی در نرم افزار انجام شده است. سرانجام ، در فصل هفتم ، نتیجه گیری می شود و چشم انداز روش آینده کار ارائه می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Automatische Erkennung und Messung von IT-Sicherheitsaufwänden